ZUZ76Z Seminář k BP

ZUZ76Z – Seminář k BP (FŽP – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Fakulta životního prostředí

Katedra: Katedra aplikované ekologie (FŽP)


Cvičení
1. Metodický pokyn děkana pro zpracování BP, Klíčová slova a souhrn,
2. Postup řešení a psaní prací
3. Rešerše a vyhledávání ve zdrojích – infozdroje.cz, Citační norma, obrázky a tabulky
4. Hodnocení práce a příprava prezentace, Prezentace práce