ZGZ70E GIS I.

ZGZ70E GIS I. (FŽP – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Fakulta životního prostředí

Katedra: Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování (FŽP)


Přednáška
1. Co a k čemu je GIS. Úvod do problematiky, definice, vymezení, základní pojmy.
2. Datové modely v GIS. Reprezentace reálného světa v GIS.
3. Souřadnicové systémy, určování polohy objektů v prostoru.
4. Vizualizace dat v GIS.
5. Mapové kompozice.
6. Zadání semestrální práce.
7. Sběr, získávání a zpracování prostorových dat. Metadata.
8. (Volně) Dostupné zdroje prostorových dat.
9. Relační databázový model, atributy a atributové dotazování, SQL.
10. Prostorové analýzy ve vektorové reprezentaci (buffer, topologické překrývání).
11. Přesnost a chyby prostorových dat, měřítko.
12. Open source GIS, ArcGIS online.

Cvičení
1. Základní seznámení s ArcGIS.
2. Datové modely, složky popisu geoprvku.
3. Klasifikace dat, symboly popisu geoprvku.
4. Klasifikace dat, symboly a popisky. Souřadnicové systémy a jejich transformace.
5. Tvorba mapy (layout).
6. Test I.
7. Rastry a Georeference.
8. Vektorizace a webové mapové služby.
9. Databáze, atributy.
10. Prostorové analýzy.
11. Komplexní úloha, příprava na test.
12. Test II.


Literatura:
Základní:
KOLÁŘ J., 2003 Geografické informační systémy 10. Vydání druhé přepracované. Vydavatelství ČVUT, Praha, 161 s., ISBN 80-01-02687-6.
RAPANT P., 2006 Geoinformatika a geoinformační technologie. VŠB-TU Ostrava, 500 s., ISBN 80-248-1264-9.
TUČEK J., 1998 Geografické informační systémy Principy a praxe. Computer Press, Praha, 424 s., ISBN 807226091X.
BŘEHOVSKÝ M., JEDLIČKA K., 2000 Úvod do geografických informačních systémů. Západočeská universita, Plzeň. Přednáškové texty.

Doporučená:
BUCHAR P., 2002 Matematická kartografie 10. Vydání druhé přepracované. Vydavatelství ČVUT,Praha, ISBN 80-01-02534-9.
KAŇOK J.,1999 Tematická kartografie. Ostrava Vydavatelství Ostravské univerzity, Ostrava, 318 s., ISBN 80-7
MITCHELL A., 1999 The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 1 Geographic Patterns & Relationships. Esri, Readlans, ISBN 978-1-879102-06-4.
MITCHELL A., 1999 The Esri Guide to GIS Analysis. Volume 2 Spatial Measurements & Statistic. Esri, Readlans, ISBN 978-1-58948-116-9.
ŠIMŮNEK M., 1999 SQL, kompletní kapesní průvodce. Praha Grada Publishing, Praha, 248 s., ISBN 80-7169-692-7.
VOŽENÍLEK V., 1999 Aplikovaná kartografie I – tematické mapy. 1. vyd. Vydavatelství UP, Olomouc, 168 s., ISBN 80-7067-971-9.
GELETIČ J., 2013 Úvod do ArcGIS 10. Olomouc: Palacký University.
MOUDRÝ V., GDULOVÁ K. 2015 Cvičení GIS I. Návody ke cvičení pro ArcGIS 10.x. Nepubl.


Ke stažení:

18.10.2018 – GIS01-Protokol z mé semestrální práce na GIS (746 KB)

18.10.2018 – GIS02-Vypracované otázky GIS (63 KB)

18.10.2018 – GIS03-vypracované ke zkoušce (121 KB)

18.10.2018 – GIS04-Zkouška – Nejčastější otázky u Moudrého – Vypracované!!! (56 KB)

18.10.2018 – GIS05-Vstupní otázky 2018 (1,13 MB)

18.10.2018 – GIS06-Zkouškové otázky gis 2018 (1,18 MB)

18.10.2018 – GIS07-vypracovani-otazky-k-zk-2014 (1,68 MB)

18.10.2018 – GIS08-zkouska z GIS – Lepší matroš (1,79 MB)

18.10.2018 – GIS09-vypracované otázky (3,05 MB)

18.10.2018 – GIS10-Materiály ke zkoušce GIS I. (1,78 MB)