ZEZ75E2 Ekologie stanovišť

ZEZ75E2 Ekologie stanovišť (FŽP – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Fakulta životního prostředí

Katedra: Katedra ekologie (FŽP)


Přednáška
1. Úvod, ekologické vztahy ve vodních a terrestických ekosystémech
2. Mořské a brakické ekosystémy
3. Sladkovodní ekosystémy I.
4. Sladkovodní ekosystémy II.
5. Travinné ekosystémy I.
6. Travinné ekosystémy II.
7. Úvod do lesních ekosystémů
8. Lesy a ekosystémy mediteránu
9. Listnaté lesy
10. Jehličnaté lesy
11. Horská stanoviště
12. Tundra, rašeliniště


Literatura:
Základní:
CHYTRÝ M. KUČERA T. KOČÍ M. [eds.] 2001 Katalog biotopů České republiky. AOPK, Praha, 304 s.
Studijní materiály dostupné na http//Moodle.czu.cz, FŽP/KE, kurz Ekologie stanovišť.

Doporučená:
LELLÁK J., KUBÍČEK F., 1991 Hydrobiologie. Univerzita Karlova, Praha, 257 s.
HANEL L., PEŠOUT P. [eds.] 1996 Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod. ČSOP, Vlašim. 148 s.
MACHAR I., 1998 Ochrana lužních lesů a olšin. AOPK ČR, Praha, 31 s.
PIVNIČKOVÁ M., 1997 Ochrana rašelinných mokřadů. AOPK ČR, Praha, 32 s.
REICHHOLF J., 1999 Pevninské vody a mokřady. IKAR, Praha. 223 s.
SÁDLO J., STORCH D., 1999 Biotopy České republiky. IDM MŠMT, Praha, 94 s.


Ke stažení:

14.10.2018 – EKS01 – Testové otázky z Ekologie Stanovišť (3,12 MB)

14.10.2018 – EKS02 – Zápočtový test (49 kB)

14.10.2018 – EKS03 – Ekologie stanovisť – UTSS (Otázky ke zkoušce ekologie, 115 KB)

14.10.2018 – EKS04 – Ekologie stanovišť – UTSS (Otázky na EST, 113 KB)

14.10.2018 – EKS05 – Otázky ke zk z ekologie (3,14 MB)

14.10.2018 – EKS06 – Prezentace na nevápnitá mechová slatiniště (2,68 MB)

14.10.2018 – EKS07 – Zápisky z exkurze (37 KB)

14.10.2018 – EKS08 – Pojmy k testu (obrázek ve formátu JPG, 1,82 MB)

14.10.2018 – EKS09 – Zkouška (2,59 MB)

14.10.2018 – EKS10 – Ekologie stanovišt otázky k zápočtu (74 KB)

14.10.2018 – EKS11 – 300 vypracovaných otázek (3,15 MB)

14.10.2018 – EKS12 – Ekologie stanovist serazena (67 KB)

14.10.2018 – EKS13 – Ekologie stanovist (83 KB)

14.10.2018 – EKS14 – Ekologie stanovišť Zasadil – zkouškové otázky, výpisky z přednášek (12,6 MB)

14.10.2018 – EKS15 – Zasadil – Ekologie stanovišť 2 ročník DUTSS Praha (472 KB)

14.10.2018 – EKS16 – Otázky v testech (1,26 MB)

14.10.2018 – EKS17 – Semestrální práce (2,10 MB)

14.10.2018 – EKS18 – Rašeliniště (1,11 MB)

14.10.2018 – EKS19 – Ekologie 2 (448 KB)

14.10.2018 – EKS20 – Ekologie 3 (436 KB)

14.10.2018 – EKS21 – Ekologie 4 (401 KB)

14.10.2018 – EKS22 – Ekologie 5 (445 KB)

14.10.2018 – EKS23 – Ekologie 6 (419 KB)