ZBZ73E Katastr nemovitostí

ZBZ73E – Katastr nemovitostí (FŽP – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Fakulta životního prostředí

Katedra: Katedra biotechnických úprav krajiny (FŽP)


Přednáška
1. Úvod, definice KN, základní pojmy, resort ČÚZK.
2. Předmět a obsah evidence, druhy pozemku, typ stavby.
3. Věcná práva v KN, údaje o vlastníkovi, údaje o parcele.
4. Geometrické a polohové určení k.ú. a nemovitosti. Katastrální mapa.
5. Zápis do KN, záznam, vklad, poznámka. Řízení, vedení KN.
6. Geodetické činnosti pro KN, geometrický plán.
7. Povinnosti vlastníků a dalších oprávněných, poskytování údajů z KN.
8. Obnova katastrálního operátu.

Cvičení
1. Nahlížení do katastru, dálkový přístup.
2. List vlastnictví.
3. Geometrický plán.
4. Přesnost katastrální mapy a výměr.Listiny pro zápis do katastru.Vytyčení hranic pozemku, souhlasné prohlášení.


Literatura:
Základní:
BAUDYŠ P., 2010 Katastr nemovitostí. C.H.Beck, Praha, 221 s.
KUBA B., OLIVOVÁ K., 2009 Katastr nemovitostí po novele. Nakladatelství Linde, Praha, 150 s.
MICHAL J., BENDA K., 2009 Katastr nemovitostí. ČVUT FSv, Praha, 240 s.
HUML M., MICHAL J., 2005 Mapování 10. ČVUT FSv, Praha, 230 s.
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění.
Nařízení vlády č. 111/2001 Sb., o porovnávání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel.
Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, v platném znění.
Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 26/2007 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, v platném znění.
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění.
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění.
Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.


Ke stažení:

18.10.2018 – KTN01-Výtah z přednášek na zkoušku (5,93 MB)

18.10.2018 – KTN02-1. úloha z katastru (836 KB)

18.10.2018 – KTN03-2. úloha z katastru (612 KB)

18.10.2018 – KTN04-3. úloha z katastru (1,00 MB)

18.10.2018 – KTN05-4. úloha z katastru (854 KB)

18.10.2018 – KTN06-Katastr nemovitostí 1. úloha (1,02 MB)

18.10.2018 – KTN07-Katastr nemovitostí 2. úloha (1,29 MB)

18.10.2018 – KTN08-Katastr nemovitostí 3. úloha (965 KB)

18.10.2018 – KTN09-Katastr nemovitostí, úloha 1 (623 KB)

18.10.2018 – KTN10-Katastr 2.úkol (179 KB)

18.10.2018 – KTN11-Katastr 4.cvičení (31 KB)

18.10.2018 – KTN12-Test leden 2018 (40 KB)

18.10.2018 – KTN13-Katastr nemovitostí – Loula (Třebonín) (26 KB)

18.10.2018 – KTN14-Katastr nemovitostí – Loula (Hradešín) (26 KB)

18.10.2018 – KTN15-Katastr nemovitostí – Loula (Božkov) (25 KB)

18.10.2018 – KTN16-Katastr ZK – UTSS – MOODLE test (56 KB)

18.10.2018 – KTN17-Katastr ZK – UTSS – Testové otázky (230 KB)

18.10.2018 – KTN18-PP prezentace katastr nemovitostí DUTSS (977 KB)

18.10.2018 – KTN19-semestralni prace katastr nemovitostí DUTSS (344 KB)

18.10.2018 – KTN20-Zkouška-1.část- Vypracované otázky! (35 KB)

18.10.2018 – KTN21-příklad otazek, které se mohou objevit v testech (201 KB)

18.10.2018 – KTN22-Výpisky na zkoušku z KN (6,82 MB)