ZBZ72E Malé vodní toky

ZBZ72E – Malé vodní toky (FŽP – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Fakulta životního prostředí

Katedra: Katedra biotechnických úprav krajiny (FŽP)


Přednáška
1. Náplň a cíle předmětu
2. Vývoj, vlastnosti a činnost vodních toků
3. Čistota vod, bentos, samočistící procesy
4. Splaveniny v tocích
5. Režim, průtok splavenin
6. Vytváření koryta malých vodních toků a jejich stabilita
7. Extrémní režimy malých vodních toků
8. Ochranná opatření v povodí vodních toků, protipovodňová opatření
9. Zásady návrhu úpravy toku a hrazení bystřin
10. Objekty na malých tocích. Objekty na bystřinách
11. Břehové porosty
12. Soustřeďovací stavby, ochranné hráze a poldery.

Cvičení
1. Zadání, návrh trasy
2. Výpočet oblouků, staničení
3. Podélný profil
4. Příčné profily
5. Návrh nivelety dna, TEST
6. Hydrotechnické výpočty koryta
7. Objekty na toku
8. Hydrotechnické výpočty objektů
9. Konzumpční a rychlostní křivky
10. Návrh vegetačních doprovodů
11. Výkaz výměr
12. Průvodní a technická zpráva, TEST, zápočet


Literatura:
Základní:
Jazyk výuky: Čeština
KOVÁŘ P., 1988 Úpravy toků, skriptum. VŠZ Praha, Praha, 152 s.
KOVÁŘ P., KŘOVÁK F., 2002 Hrazení bystřin, skripta pro distanční studium. ČZU Praha, Praha, 45 s. ISBN 80-213-0888-5.
KŘOVÁK F., 1998 Revitalizace toků, soubor pomůcek (tabulky, grafy, výkresy). 29 s.
Metodika VÚMOP Praha 9/1992 Prozatímní metodické pokyny pro obnovu ekologické funkce upravených vodních toků s malým povodím. VÚMOP Praha. Praha, 50 s.
Metodika VÚMOP Praha 14/1994 Revitalizační úpravy potoků – objekty. VÚMOP Praha, Praha, 79 s.
Metodika VÚMOP Praha 20/1996 Metodické pokyny pro revitalizaci potoků. VÚMOP Praha, Praha, 67 s.

Doporučená:
Jazyk výuky: Čeština
GORDON N.D., McMAHON T.A., FINLAYSON B.L., 1996 Stream Hydrology – An Introduction for Ecologist. John Wiley, Sussex, England, 526 pp. ISBN 0-471-93084-9.
NEWBOLD Ch., HONNOR J., BUCKLEY K., 1990 Nature Conservation and the Management of Drainage Channels. Association of Drainage Autorities, London, 108 pp. ISBN 0-86139-581-6.
LAENEN A., DUNNETTE D.A., 1997 River Quality, Dynamics and Restoration. Lewis Publisher, CRC Press, 463 pp. ISBN 1-56670-138-4.
FERGUSON B.K., 1998 Introduction to Stormwater. John Wiley & Sons, 255 pp. ISBN 0-471-16528-X.
MIALL A.D., 2000 Principles of Sedimentary Basin Analysis. Springer Verlag Berlin, 616 pp. ISBN 3-540-65790-8.
LAL R., 2000 Integrated Watershed Management in the Global Ecosystem. CRC Press, 395 pp. ISBN 0-8493-0702-3.


Ke stažení:

23.10.2018 – MVT01 – Malé vodní toky Křovák – otázky ke zkoušce (2,74 MB)

26.10.2018MVT02 – Obrázky ke zkoušce (692 KB)

23.10.2018 – MVT03 – Malé vodní toky (CZU): Testy (3x) 2018 (1,41 MB)

23.10.2018 – MVT04 – Malé vodní toky – UTSS (otázky ke zkoušce) I. (2,69 MB)

23.10.2018 – MVT05 – Malé vodní toky – UTSS (otázky ke zkoušce) II. (1,16 MB)

26.10.2018 – MVT06 – Ročníkový projekt (387 KB)

26.10.2018 – MVT07 – Testy na malé vodní toky z roku 2018. Komplet. (240 KB)

26.10.2018 – MVT08 – Otázky (570 KB)

26.10.2018 – MVT09 – Komplet otázky pro zk MVT (129 KB)

26.10.2018 – MVT10 – Vypracované otázky (798 KB)

26.10.2018 – MVT11A – Test A (obrázek ve formátu JPG, 20 KB)

26.10.2018 – MVT11B – Test B (obrázek ve formátu JPG, 69 KB)

26.10.2018 – MVT11C – Test C (obrázek ve formátu JPG, 43 KB)

26.10.2018 – MVT11D – Test D (obrázek ve formátu JPG, 49 KB)

26.10.2018 – MVT11E – Test E (obrázek ve formátu JPG, 65 KB)

26.10.2018 – MVT11F – Test F (obrázek ve formátu JPG, 60 KB)

26.10.2018 – MVT12 – Seminární práce DUTSS (3,92 MB)

26.10.2018 – MVT13 – Úkoly 1-6 (607 KB)