EUZ72E Základy účetnictví

EUZ72E – Základy účetnictví – DUTSS/2 (PEF – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta

Katedra: Katedra obchodu a financí (PEF)


Přednáška
1. Postavení účetnictví v tržní ekonomice. Rozvaha a její struktura.
2. Vliv hospodářských operací na rozvahu. Účet, vztah účtů k rozvaze.
3. Hospodářské operace nepůsobivé, účtování na rozvahových účtech.
4. Hospodářské operace působivé, účtování na rozvahových a výsledkových účtech. Výkaz zisků a ztrát.
5. Podstata a účtování externích provozních nákladů a výnosů.
6. Vnitřní obrat hospodářských prostředků.
7. Podstata a účtování finančních nákladů a výnosů.Podstata a účtování mimořádných nákladů a výnosů.
8. Pořízení a odepisování dlouhodobého majetku.
9. Hospodářský výsledek před zdaněním a po zdanění. Rozdělení zisků a úhrada ztráty.
10. Podstata, funkční mechanismus a účtování DPH.
11. Mzdy zaměstnanců a jejich účtování.
12. Charakteristika účetního systému podvojného účetnictví.

Cvičení
1. Přednesená látka je procvičena na seminářích při řešení praktických příkladů pod dohledem pedagoga a následnou individuální domácí přípravou s pomocí interaktivního systému Moodle.


Literatura:
Základní:
LANDOVÁ, Marie ; KUCHAŘOVÁ, Ivana. Účetnictví, PEF, ČZU Praha, 2012, ISBN 978-80-213-2104-5
ŠIŠKOVÁ, Jitka. Cvičení z účetnictví. PEF, ČZU Praha, 2013, ISBN 978-80-213-2359-9

Doporučená:
VALDER, Antonín; STÁROVÁ, Marta. Účetnictví I., PEF,ČZU Praha, 2013, ISBN 978-80-213-2202-8


Ke stažení:

28.10.2018 – ZUC01 – Autotesty 1-14 Moodle (1,84 MB)

28.10.2018 – ZUC02 – Autotest 15.- doklady (41 KB)

28.10.2018 – ZUC03 – Elektronické zápisky z přednášek (1,81 MB)

28.10.2018 – ZUC04 – Výpisky z přednášek 2018 (3,74 MB)

28.10.2018 – ZUC05 – Účetní doklady a účetní operace (363 KB)

28.10.2018 – ZUC06 – Účtový rozvrh dle skript 2017 (36 KB)

28.10.2018 – ZUC07 – Zkouška – teorie (278 KB)

28.10.2018 – ZUC08 – Teorie na zkouškové otázky (1,16 MB)

28.10.2018 – ZUC09 – 25 Vypracovaných otázek ke zkoušce (275 KB)

28.10.2018 – ZUC10 – Základy účetnictví – 25 otázek (z moodlu) pro zkoušku (272 KB)

28.10.2018 – ZUC11 – Zpracované zkouškové otázky (141 KB)

28.10.2018 – ZUC12 – Zkouška základy účetnictví 2016 (193 KB)

Materiály k předmětu Teorie účetnictví
– ČZU PEF PaEK Bc. LS: 2015/2016
– 70,7 MB v 24 souborech
– aktualizace 25.10.2018