ARX70E Základy zemědělství

ARX70E – Základy zemědělství – Bc. (FAPPZ – ZS 2018/2019)Sylabus

Fakulta: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra: Katedra rostlinné výroby (FAPPZ)


Přednáška
1. Zemědělská produkce a její využití. Systémy hospodaření na půdě.
2. Obecné principy rostlinné produkce – rostliny a prostředí, rajonizace, střídání plodin.
3. Obecné principy integrované rostlinné produkce při zpracování půdy a ve výživě a ochraně porostů.
4. Význam odrůd, osiva a sadby.
5. Produkce a využití obilnin.
6. Bílkovinné a olejnaté plodiny.
7. Produkce a využití okopanin.
8. Sklizeň, posklizňové ošetření a skladování rostlinných produktů.
9. Základní principy živočišné produkce.
10. Ekologické aspekty chovu hospodářských zvířat.
11. Základy etiky a etologie chovu zvířat.
12. Produkce masa.
13. Produkce mléka.
14. Selekce a plemenitba zvířat.

Cvičení
1. Seznámení s hlavními polními plodinami a rozlišování růstových fází.
2. Terénní cvičení – příprava půdy, zakládání porostů, kulturní a plevelné rostliny.
3. Zásady vzorkování rostlinného materiálu. Posuzování hlavních semenářských hodnot osiva.
4. Okopaniny – brambory a cukrovka. Morfologické znaky související s kvalitou.
5. Bílkovinné a olejnaté plodiny – poznávání semen, kvalitativní znaky pro obchodování.
6. Obilniny – obilky a rostliny. Kvalitativní znaky potravinářské pšenice a sladovnického ječmene.
7. Seminář k aktuáním problémům rostlinné produkce. Zpracování modelového příkladu pěstební technologie obilniny.
8. Prověření znalosti rozlišování hlavních plodin a jejich semen.
9. Plemena zvířat. Genové zdroje.
10. Ochrana zvířat, zacházení se zvířaty – stáj.
11. Základy etologického sledování, welfare zvířat.
12. Extérier zvířat.
13. Produkční znaky, plodnost, růst.
14. Metody selekce a plemenitby zvířat. Zápočtový test.


Literatura:
Základní:
Šnobl, J., Pulkrábek, J. a kol. 2002. Základy rostlinné produkce. ČZU Praha. 153 s. ISBN 80-213-0924-5.
Majzlík, I. a kol. 2004. Chov zvířat I. ČZU Praha. 239 s. ISBN 80-213-1253-X.

Doporučená:
Pulkrábek, J., Capouchová, I., Hamouz, K. a kol. 2003. Speciální fytotechnika. /www.publikace.cz/.
Nátr, L. 2002. Fotosyntetická produkce a výživa lidstva. ISV Praha. 423 s. ISBN 80-85866-92-7.


Ke stažení:

27.10.2018 – ZZE01 – Zkouškové otázky (180 KB)
27.10.2018 – ZZE04A – Základy zemedělství – otázky UTSS A (obrázek jpg, 553 KB)
27.10.2018 – ZZE04B – Základy zemedělství – otázky UTSS B (obrázek jpg, 406 KB)
27.10.2018 – ZZE04C – Základy zemedělství – otázky UTSS C (obrázek jpg, 437 KB)
27.10.2018 – ZZE04D – Základy zemedělství – otázky UTSS D (obrázek jpg, 302 KB)
27.10.2018 – ZZE04E – Základy zemedělství – otázky UTSS E (obrázek jpg, 339 KB)
27.10.2018 – ZZE04F – Základy zemedělství – otázky UTSS F (obrázek jpg, 351 KB)
27.10.2018 – ZZE04G – Základy zemedělství – otázky UTSS G (obrázek jpg, 384 KB)
27.10.2018 – ZZE04H – Základy zemedělství – otázky UTSS H (obrázek jpg, 276 KB)
27.10.2018 – ZZE04I – Základy zemedělství – otázky UTSS I (obrázek jpg, 306 KB)
27.10.2018 – ZZE06 – Chov zvířat: skripta (1,71 MB)
27.10.2018 – ZZE08 – Rostlinná výroba: souhrn materiálů (15 souborů, 181 stran, 5,43 MB)
27.10.2018 – ZZE09 – Živočišná výroba: souhrn materiálů (9 souborů, 413 stran, 28,6 MB)