Obecná ekonomie I. (OEI)

ENE71E – Obecná ekonomie I – PAE3 komb.

 

Katedra ekonomických teorií (PEF)

Oficiální stránky katedry

 

Přednáška
1. Úvod do základů ekonomické teorie, charakteristika tržní ekonomiky a úloha konkurence.
2. Nabídka, poptávka, tržní rovnováha.
3. Teorie chování domácnosti, poptávka spotřebitele po statcích a službách.
4. Optimalizace chování spotřebitele.
5. Úvod do teorie firmy, základní cíl firmy, alternativní cíle firmy.
6. Teorie produkce.
7. Teorie nákladů.
8. Chování firmy v podmínkách dokonalé konkurence – nabídka firmy.
9. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence – monopol.
10. Chování firmy v oligopolní konkurenci, monopolistická konkurence.
11. Poptávka firmy po výrobních faktorech, specifika těchto trhů.
12. Dokonalá a nedokonalá konkurence na trzích výrobních faktorů.

 

Cvičení
1. Úvod, podmínky zápočtu, zadání prací, trh a tržní mechanismus.v
2. Kardinalistická a ordinalistická teorie užitku
3. Teorie firmy – teorie produkce, produkční funkce, náklady v krátkém a dlouhém období, zisk firmy.
4. Tržní struktury, maximalizace zisku v krátkém a dlouhém období.
5. Trh výrobních faktorů, poptávka po výrobních faktorech.
6. Zhodnocení, udělení zápočtů.

 

Literatura – doporučená:
BRČÁK, Josef a kol. Obecná ekonomie I – cvičebnice. Praha: PEF ČZU, 2013-2017. 96 s. ISBN 978-80-213-2252-3.
BRČÁK, Josef, SEKERKA, Bohuslav, SVOBODA, Roman. Mikroekonomie – teorie a praxe. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 286 s. ISBN 978-80-7380-453-4.
HOLMAN, Robert. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2002. 720 s. ISBN 978-80-7400-006-5.
MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. Praha: Grada publishing, 1999. 764 s. ISBN 80-7169-891-1.
SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, William D. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2013. 732 s. ISBN 978-80-205-0629-0.
SOUKUPOVÁ, Jana, HOŘEJŠÍ, Bronislava, MACÁKOVÁ, Libuše, SOUKUP, Jindřich. Mikroekonomie. Praha: Management Press, 2010. 576 s. ISBN 978-80-7261-218-5.

 

Skripta
Reprografické studio
eshop.czu.cz

 

Obecná ekonomie I – cvičebnice – 82,- Kč

Mikroekonomie – teorie a praxe – 261,- Kč

 

Ke stažení

OEI-Cvicebnice.pdf (Obecná ekonomie I. – cvičebnice, 32,8 MB)

OEI-Mats.zip (48,3 MB)

OEI-Mats-2.zip (764 KB)

OEI-Moodle.zip (4,18 MB)

OEI-prednasky.pdf (2,42 MB)

OEI-teorie+vzorce.pdf (1,17 MB)

OEI-zk-ustni.pdf (6,51 MB)

Mikro a makroekonomie ke stažení (41,5 MB)

  • Moodle zkouškové testy
  • grafy
  • vzorečky
  • teorie
  • státnicové otázky
  • otázky pro předmět Základy ekonomických teorií (Fakulta životního prostředí, Studijní program Krajinářství, Studijní obor DUTSS – Územní technická a správní služba, kombinovaná forma)

 

Odkazy

Facebooková skupina Obecná ekonomie I. (MICRO) – PEF ČZU

Ekofun,cz

Ekospace.cz