Ekonomicko matematické metody II (EMMII)

Nabídka zpracování EMM testů na 100% s 10 bodovou bonifikací LS 2017/2018
– nabídka platí pro Provozně ekonomickou fakultu
– zpracování testů pro Technickou fakultu se budou řešit zatím individuálně
– zpracování testů dle pořadí objednávek
– standardní zpracování do neděle následujícího týdne od objednávky s platbou, pokud není dohodnuto jinak
– obvykle dochází ke zpracování studijních žádostí a úkolů o víkendu
– v případě více objednávek, může být termín zpracování posunut o jeden až dva týdny
– pokud je nutné zpracovat testy dříve, než je oficiální uzávěrka, je nezbytné se o tom zmínit
– to platí pro studenty prezenčního studia pro cvičení v zápočtovém týdnu
– uzávěrka v neděli 6. května 2018 ve 23:55
– i při případném zpoždění musí být veškeré testy zpracovány 24 hodin před uzávěrkou, tj. do soboty 5. května 2018 do 23:55
– každá realizovaná objednávka musí být do 1 týdne potvrzena
– na zpracování testů není právní nárok
– 100,- Kč do 28.02.2018
150,- Kč do 14.03.2018
– 200,- Kč do 28.03.2018
250,- Kč do 11.04.2018
300,- Kč do 25.04.2018
– 400,- Kč od 26.04.2018
– 500,- Kč do 48 hodin
– výše uvedené ceny jsou za všech 11 testů na 100% a jsou platné v době úhrady
– zpracování jednotlivého testu za 30,- Kč, min. 50,- Kč
– platba předem
– Č.ú.: 3211115944/6800 Sberbank
– do textu pro příjemce jméno a příjmení
– příplatky za rychlost a nestandardní řešení
– v případě, že testy a podmínky budou odlišné od předchozího akademického roku, tak může dojít k prodloužení termínu zpracování testů a úpravě cen
– pro zpracování je nutné mailem zaslat přístupové údaje do Moodlu (login a heslo) a mít aktivní přístup do kurzu s klíčem pro aktuální akademický rok
– při rozdělení testů pro prezenční a kombinované studium je nutné uvést, o jaké studium se jedná
– testy se začnou zpracovávat až po zaslaných přístupových údajích do Moodlu a připsání příslušné částky na bankovní účet
– jakmile budou testy hotové bude mailem zaslána zpráva s přílohou, kde budou známky s přehledem bodů za jednotlivé testy
– další případné bližší podmínky mailem czu@natalya.cz