Obecná ekonomie II. (OEII)

ENE72E – Obecná ekonomie II – PAE4 komb. (PEF – LS 2018/2019)

 

Katedra ekonomických teorií (PEF)

Oficiální stránky katedry

 

Přednáška
1. Úvod do studia makroekonomie, stručný pohled na vývoj ekonomických teorií.
2. Ukazatelé výkonnosti národního hospodářství.
3. Rovnovážný produkt v dvousektorovém modelu důchod – výdaje.
4. Rovnovážný produkt v třísektorovém a čtyřsektorovém modelu důchod – výdaje.
5. Peníze a trh peněz – peněžní zásoba, rovnováha na trhu peněz.
6. Trh peněz a odvození křivky LM a IS.
7. Trh zboží a služeb a trh peněz – model IS-LM v uzavřené ekonomice.
8. Agregátní poptávka a agregátní nabídka – model AD-AS.
9. Platební bilance, její vymezení. Měnový kurz.
10. Inflace, nezaměstnanost, Phillipsova křivka.
11. Fiskální politika, monetární politika – přímé a nepřímé nástroje monetární politiky.
12. Hospodářský cyklus – druhy cyklů, jejich průběh a současný vývoj.

 

Cvičení
1. Úvod do předmětu, podmínky zápočtu, zadání práce, ukazatelé výkonnosti národního hospodářství (HDP).
2. Rovnovážný produkt ve dvou, tří a čtyřsektorové ekonomice (model důchod – výdaje).
3. Trh peněz, model IS-LM, odvození křivky LM a IS.
4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka, model AD-AS.
5. Inflace, nezaměstnanost, Phillipsova křivka.
6. Zhodnocení, udělení zápočtů.

 

Literatura – doporučená:
BRČÁK, Josef a kol. Cvičebnice z Obecné ekonomie II. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2018. 84 s. ISBN 978-80-213-2746-7.
BRČÁK, Josef, SEKERKA, Bohuslav, SEVEROVÁ, Lucie, STARÁ, Dana. Makroekonomie – makroekonomický přehled. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 257 s. ISBN 978-80-7380-708-5.
HOLMAN, Robert a kol. Dějiny ekonomického myšlení, 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017. 576 s. ISBN 978-80-7400-641-8.
MANKIW, Gregory N. Macroeconomics. 8. vyd. New York: Worth Publishers, 2012. 608 s. ISBN 978-1-4292-4002-4.
SAMUELSON, Paul A., NORDHAUS, William D. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2013. 732 s. ISBN 978-80-205-0629-0.
SOUKUP, Jindřich, POŠTA, Vít., NESET, Pavel, PAVELKA, Tomáš, DOBRYLOVSKÝ, Jiří: Makroekonomie. 2 vyd. Praha: Management Press, 2010. 518 s. ISBN 978-80-7261-219-2.
WAWROSZ, Petr, HEISSLER, Herbert, HELÍSEK, Mojmír, MACH, Petr. Makroekonomie – základní kurz. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2012. 374 s. ISBN: 978-80-7408-059-3

 

Skripta
Reprografické studio
eshop.czu.cz

 

Cvičebnice z obecné ekonomie II – 76,- Kč

 

Ke stažení

OEII_Moodle.zip (1,38 MB)

OEII-cvicebnice.pdf (Cvičebnice z obecné ekonomie II, 38,3 MB)

OEII-grafy.pdf (774 KB)

OEII-ISLM.pdf (618 KB)

OEII-Makro-2014.pdf (Makroekonomie – teorie a praxe, 13,8 MB)

OEII-Mtest-zk.zip (20,4 MB)

OEII-skripta.pdf (17,9 MB)

OEII-teorie.pdf (4,81 MB)

OEII-teorie-2015.pdf (438 KB)

OEII-zkouska-2.zip (79,8 MB)

Mikro a makroekonomie ke stažení (41,5 MB)

  • Moodle zkouškové testy
  • grafy
  • vzorečky
  • teorie
  • státnicové otázky
  • otázky pro předmět Základy ekonomických teorií (Fakulta životního prostředí, Studijní program Krajinářství, Studijní obor DUTSS – Územní technická a správní služba, kombinovaná forma)

 

Odkazy

Facebooková skupina Obecná ekonomie II (ENE05E) – ČZU – LS 2014/2015  – ČZU – LS 2014/2015

Ekofun,cz

Ekospace.cz