O stránkách

Stránky byly založeny v 1. zimním semestru v akademickém roce 2013/2014 pro studenty kombinovaného studia České zemědělské univerzity v Praze, Provozně ekonomické fakulty, obor Provoz a ekonomika. Pro studenty bakalářského studia v období 2013-2016. Pro studenty navazujícího magisterského studia v období 2016-2018.

 

Při snaze v únoru 2018 aktualizovat stránky došlo k velkým technickým problémům. Z tohoto důvodu došlo ke ztrátě veškerých podkladů původních stránek. Zůstali pouze soubory ke stažení, které jsou na samostatné subdoméně. Stránky jsou dle časových možností postupně obnovovány. Součástí obnovy je i příprava videonávodů pro práci se základními funkcemi WordPressu. Proto je i opožděná obnova stránek oproti původnímu plánu.

 

Obsahem nových stránek stránek budou především aktuální harmonogramy, rozvrhy, studijní materiály, odkazy, videonávody. Podmínky jednotlivých předmětů se mohou každým akademickým rokem měnit, a proto je nelze brát jako aktuální informace. Z tohoto důvodu není nutné tyto informace obnovovat. Aktualizace těchto stránek se plánuje max. do letního semestru 2020/2021.

 

Tyto stránky pak budou postupně nahrazeny samostatným připravovaným webem https://blog.natalya.cz/, na kterém budou také studijní materiály pro širší návštěvníky, včetně odkazů na vlastní videonávody.

 

Nyní byly stránky převedeny z http na https. Základní videonávody se blíží ke konci, a tak základní obnova Podpůrných studijních stránek s veškerými předchozími materiály ke stažení k jednotlivým předmětům se plánuje do začátku zimního semestru v akademickém roce 2018/2019, tj. do 1. října 2018. Spuštění projektu https://blog.natalya.cz/ během června 2018.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze

https://www.czu.cz/

 

Provozně ekonomická fakulta

https://www.pef.czu.cz/

 

Bakalářské studium

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

 

PAEK – Obor Provoz a ekonomika

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

 

Navazující magisterské studium

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7485-magisterske-studium

 

PAEKN – Obor Provoz a ekonomika

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7485-magisterske-studium/r-7646-provoz-a-ekonomika-paen

 

Kombinovaná forma studia

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7020-studium-na-pef/r-8364-formy-studia/r-10402-kombinovana-forma-studia

 

Harmonogram ČZU

https://www.czu.cz/cs/r-7213-studium/r-7257-studijni-dokumenty/r-7991-legislativni-dokumenty

 

Harmonogram PEF

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7024-studijni-dokumenty/r-8468-legislativni-dokumenty

 

Studijní a zkušební řád ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7024-studijni-dokumenty/r-8468-legislativni-dokumenty

 

Studijní plán PEF

https://is.czu.cz/katalog/plany.pl?fakulta=10;

 

Informační systémy ČZU

Studentský mail

 

Univerzitní informační systém

https://is.czu.cz/

 

Moodle

https://moodle.czu.cz/

 

Studentský portál ČZU

https://student.czu.cz/

 

Facebooková skupina ČZU PEF PAEKN Ing. – 2019-2021, SBZ Bc. – květen 2019

https://www.facebook.com/groups/paekn2019/

 

Studijní facebooková skupina pro následující studium
– Česká zemědělská univerzita v Praze
– Provozně ekonomická fakulta
– obor Provoz a ekonomika
– navazující magisterské studium 2019-2021
– kombinovaná forma studia
– ČZU PEF PAEKN Ing. 2019-2021
– státní bakalářské zkoušky – květen 2019

 

Podpůrné studijní stránky ČZU PEF PAEKN Ing. – 2019-2021, SBZ Bc. – květen 2019

http://czu.natalya.cz/

 

Facebooková stránka CZU Natalya.cz

https://www.facebook.com/czunatalyacz/

 

Blog.natalya.cz

http://blog.natalya.cz/